English-Turkish translations for analogous:

benzer · other translations

analogous benzer

A crude analog of our own isolinear optical chip.

Bizim izolineer optik yongamızın ilkel bir benzeri.

That's an analog to Frobenius for non-commutative extensions.

Bu, değiştirimsiz genişlemelerde Frobenius kuramının bir benzeri.