English-Turkish translations for analogy:

benzetme · analog · karşılaştırma · mukayese · analoji · other translations

analogy benzetme

Is there anything you can't explain with a car racing analogy?

Eğer açıklayamam bir şey var bir araba yarışı benzetme ile?

That is a horrible analogy.

Bu korkunç bir benzetme.

Maybe that was a bad analogy.

Belki de kötü bir benzetme oldu.

Click to see more example sentences
analogy analog

The new evolution stems from two types of information: Digital and analog.

Yeni evrim bilgiden kaynaklanır, iki çeşit bilgi kaynağı vardır: dijital ve analog.

Digital and analog.

Dijital ve analog.

Don't worry, it's an analog circuit.

Endişelenme, bu bir analog devre.

Click to see more example sentences
analogy karşılaştırma

Okay, let's try one from the analogy section.

Tamam, bir tane de karşılaştırma bölümünden deneyelim.

Yeah, it's a good analogy.

Evet, iyi bir karşılaştırma.

That is a false analogy.

Bu yanlış bir karşılaştırma.

analogy mukayese

What is that, an analogy?

Nedir bu, bir mukayese mi?

It's an analogy.

Bu bir mukayese.

analogy analoji

That's an analogy.

Bu bir analoji.