English-Turkish translations for analysis:

analiz · tahlil · inceleme · other translations

analysis analiz

So he ordered another study, You know, like a chemical analysis of the water.

O da başka bir çalışma talep etti, yani suyun kimyasal analizi gibi bir şey.

I already pulled a sample and gave it to Hodges for analysis.

Bir örnek ve analiz için Hodges onu verdi Zaten çekti.

A small firm specializing in risk analysis.

Risk analizinde uzmanlaşmış küçük bir firma.

Click to see more example sentences
analysis tahlil

Send in a sample for analysis.

Tahlil için bir numune gönder.

Blood tests and urine analysis are normal.

Kan testleri ve idrar tahlilleri normal çıktı.

A brilliant analysis.

Zekice bir tahlil.

Click to see more example sentences
analysis inceleme

But the identification and analysis of ancient remains that's why I became a forensic anthropologist.

Ama eski kalıntıları tanımlama ve inceleme bu yüzden bir adli antropolog oldum.

Microscopic analysis almost complete.

Mikroskobik inceleme neredeyse tamamlandı.

Ensign, ask Dr Selar to run a biospectral analysis.

Teğmen, Dr. Selardan biyo spektral inceleme yapmasını isteyin.