English-Turkish translations for anatomist:

anatomist · anatomici · other translations

anatomist anatomist

I'm an artist, yes, and an anatomist and an engineer of some note.

Bir sanatçıyım, evet, ve aynı zamanda bir anatomist ve de bir mühendisim.

French anatomist Duchenne wrote that

Fransız anatomist Duchenne der ki:

anatomist anatomici

The six-handed anatomist, yes.

Evet, eli oynaşta olan anatomici.