English-Turkish translations for anchor:

çapa · demirli, demir · demir atmak · bağlamak, bağlayıcı · gemi demiri · other translations

anchor çapa

I don't know much about computers, but that's an anchor.

Bilgisayarlar hakkında fazla bir şey bilmem, ama Bu bir çapa.

You didn't forge an anchor for a man called Ragnar Lothbrok?

Ragnar Lothbrok adında bir adama bir çapa dövmedin mi?

It's an anchor.

Bu bir çapa.

Click to see more example sentences
anchor demirli, demir

And drop anchor on a treasure island

Ve bir hazine adasına demir atacağız

This time tomorrow, we haul anchor.

Yarın bu saatlerde, demir alacağız!

A ship lies anchored in the Grey Havens.

Gri Limanlar'a demir atmış bir gemi var.

Click to see more example sentences
anchor demir atmak

It's some kind of organism anchored to the bone.

Bu kemiğe demir atmış bir tür organizma.

A ship lies anchored in the Grey Havens.

Gri Limanlar'a demir atmış bir gemi var.

The prairies must be firmly anchored

Batı Düzlükleri'ne demir atmış olmalıyız

Click to see more example sentences
anchor bağlamak, bağlayıcı

Then we'll anchor a garotte for the ambush.

Sonra tuzak için sıkıca bir garotte bağlayacağız.

anchor gemi demiri

A ship lies anchored in the Grey Havens.

Gri Limanlar'a demir atmış bir gemi var.