English-Turkish translations for anemone:

Anemon · other translations

anemone Anemon

These sea anemones look healthy.

Bu deniz anemonları sağlıklı görünüyor.

Remember the Anemone

Sakın unutma, Anemone

Anemone nemorosa, of the buttercup family.

Anemone Nemorosa, düğün çiçeği familyasından.