English-Turkish translations for anew:

yeniden · baştan · bir daha · other translations

anew yeniden

Tomorrow the struggle begins anew.

Yarın mücadele yeniden başlayacak.

And the day still rises anew?

Ve gün hâlâ yeniden doğarken

Anew life, without guns, without violence.

Yeniden bir hayat, silahsız, şiddet olmadan.

Click to see more example sentences
anew baştan

Tomorrow morning life begins anew.

Yarın sabah hayatım baştan başlayacak.

Because I'm finished, or rather I'm starting anew

Çünkü bitirdim ben, daha doğrusu sil baştan başlıyorum.

Everything will begin anew.

Her şey sil baştan başlayacak.

Click to see more example sentences
anew bir daha

Let death descend anew!

Ölüm bir daha çöksün!