English-Turkish translations for angle:

açı · bakış açısı · görüş açısı · köşeli, köşe · yol · tarz · other translations

angle açı

Oh yeah, but this is good stuff, this whole student athlete angle is very inspiring.

Oh evet, ama bu iyi bir malzeme, bütün bu öğrenci sporcu bakış açısı ilham verici.

Oh my god, it's even better from this angle

Aman tanrım, bu açıdan çok daha güzel.

You got another angle?

Başka bir açı var mı?

Click to see more example sentences
angle bakış açısı

Oh yeah, but this is good stuff, this whole student athlete angle is very inspiring.

Oh evet, ama bu iyi bir malzeme, bütün bu öğrenci sporcu bakış açısı ilham verici.

Look, maybe we can find another angle on this.

Bak belki de bu olayda başka bir açı bulabiliriz.

Yeah, it looks like it's smiling from that angle.

Evet, bu açıdan bakınca gülüyor gibi görünüyor.

Click to see more example sentences
angle görüş açısı

That's your best angle.

En iyi görüş açısı bu.

You got a good angle?

Görüş açısı iyi mi?

We need a better viewing angle.

Daha iyi bir görüş açısı lazım.

angle köşeli, köşe

Angle, yes. Gimmick, no.

Köşeye evet, süse hayır.

The cameras can't get cross-angles.

Kameralar köşe açılarını yakalayamıyor.

angle yol

It's an angle of the street, a sort of alley.

Caddeden bir bakış açısı, bir çeşit ara yol.

angle tarz

It's a weird angle.

Ne garip bir tarz.