animals

What kind of a sick animal?

Ne tür bir hasta hayvan?

It looks like a human body or an animal or something.

İnsan cesedi ya da bir hayvan leşi gibi bir şeye benziyor.

Do you think that Thing wanted to be an animal?

Sence bu şey bir hayvan olmak istedi?

Animal blood keeps me alive. I'm not as strong as Damon.

Hayvan kanı beni hayatta tutuyor ama Damon kadar değil.

So, what? Some kind of animal attack?

Ne yani bir çeşit hayvan saldırısı mı?

It's just an animal attack.

Bu sadece bir hayvan saldırısı.

But, I'm not an animal.

Ama, ben bir hayvan değilim.

This is a wild animal.

Bu vahşi bir hayvan.

And just like your father, they cut him down like an animal.

Ve senin baban gibi, onu da bir hayvan gibi kestiler.

There was another animal attack last night.

Dün gece bir hayvan saldırısı daha oldu.