English-Turkish translations for animate:

hareketli · canlı · yaşayan · canlandırmak · other translations

animate hareketli

He's moving like an animal.

Bir hayvan gibi hareket ediyor.

The guy's an animal, a moving train.

Yani adam bir hayvan. Hareket eden bir tren.

He moved Iike an animal.

Bir hayvan gibi hareket etti.

Click to see more example sentences
animate canlı

There's an animal in here, damn it.

Bunun içinde canlı hayvan var, lanet olası.

Aren't animals more beautiful alive rather than dead?

Ölü hayvanlar canlılardan daha güzel olamaz değil mi?

Princess dresses, bridesmaids in matching taffeta, and live animals.

Prenses elbisesi, taftalar içinde bir damat, ve canlı hayvanlar.

Click to see more example sentences
animate yaşayan

Living like an animal!

Bir hayvan gibi yaşamak.

I've spent the past six months living like a wild animal.

Son altı ayı vahşi bir hayvan gibi yaşayarak geçirdim.

It's living like an animal.

Bir hayvan gibi yaşıyorsun.

Click to see more example sentences
animate canlandırmak

Even dying animals can be obstinate.

Can çekişen hayvanlar bile inatçı olabilir.