English-Turkish translations for animator:

animatör · canlandıran · other translations

We also found translations for word animatör in Turkish.

animator animatör

When, suddenly, the animator suffered a fatal heart attack.

Ama ansızın, animatör ölümcül bir kalp krizi geçirdi.

I think he's an animator.

Sanırım, o bir animatör.

Aw, no more guest animators, man!

Misafir animatör olmasın artık, dostum!

animator canlandıran

Even dying animals can be obstinate.

Can çekişen hayvanlar bile inatçı olabilir.