English-Turkish translations for annex:

Ekin, ek · ek bina · katma · other translations

annex Ekin, ek

And, the other three were killed in the annex

Ve diğer üçü de ek binada öldürüldü.

This entrance should connect us directly to the annex.

Bu giriş bizi direkt olarak ek binaya götürmeli.

Vice Dean Laybourne, from the air conditioning repair school annex.

Dekan yardımcısı Laybourne, klima tamir okulu ek binasından.

Click to see more example sentences
annex ek bina

And, the other three were killed in the annex

Ve diğer üçü de ek binada öldürüldü.

This entrance should connect us directly to the annex.

Bu giriş bizi direkt olarak ek binaya götürmeli.

Vice Dean Laybourne, from the air conditioning repair school annex.

Dekan yardımcısı Laybourne, klima tamir okulu ek binasından.

Click to see more example sentences
annex katma

Look, the annexation vote is on Wednesday.

Bak, sınırlara katma oylaması Çarşamba günü.