English-Turkish translations for annexation:

katma · other translations

annexation

And, the other three were killed in the annex

Ve diğer üçü de ek binada öldürüldü.

This entrance should connect us directly to the annex.

Bu giriş bizi direkt olarak ek binaya götürmeli.

Vice Dean Laybourne, from the air conditioning repair school annex.

Dekan yardımcısı Laybourne, klima tamir okulu ek binasından.

Dan Scott Service Annex?

Dan Scott servis istilası mı?

So, they annexed Paan Mokar to protect their territory.

Yani bölgelerini korumak için Paan Mokar'ı işgal ettiler.

Mr. Navorski, your country was annexed from the inside.

Bay Navorski, ülkeniz içeriden birileri tarafından ele geçirilmiş.

I prepared an annex, dated today.

Bu gün tarihli bir ek hazırladım.

Big Dave's annex.

Koca Dave'in Şubesi".

They're heading towards the annex.

Ek binaya doğru gidiyorlar.

Prospectus for the secret annexe.

Gizli Müştemilat için prospektüs.