English-Turkish translations for annihilate:

yok etme, yok etmek · imha etmek · other translations

annihilate yok etme, yok etmek

Several million years ago, a gene plague caused by cloning nearly annihilated the entire human race.

Birkaç milyon yıl önce, klonlama kaynaklı bir gen vebası neredeyse tüm insan ırkını yok etti.

He wants to annihilate all humans, but I'm not like him.

O tüm insanlığı yok etmek istiyor, ama ben onun gibi değilim.

I heard that the Da-Mul Army annihilated the Han reinforcements. Congratulations. Thank you.

Han takviye kuvvetlerini yok ettiğinizi duydum. tebrik ederim. teşekkür ederim.

Click to see more example sentences
annihilate imha etmek

But to annihilate them

Ama onları imha etmek