English-Turkish translations for anniversary:

yıldönümü · yıllık · yıl dönümü · doğum günü · other translations

anniversary yıldönümü

This time, I really wanted to have a grand anniversary celebration, Mom.

Bu sefer gerçekten büyük bir yıldönümü kutlaması yapmak istemiştim anne.

It's her anniversary today and all I need is a candle to offer my prayers.

Bugün onun yıldönümü ve benim onun için dua etmem için bir muma ihtiyacım var.

In a week, you and mr. Adams celebrate another anniversary.

Bir hafta içinde,siz ve Bay Adams bir yıldönümü daha kutlayacaksınız.

Click to see more example sentences
anniversary yıllık

Well, I couldn't imagine a more perfect dress for a romantic anniversary.

Romantik bir yıl dönümü kutlaması için daha romantik bir elbise düşünemiyorum.

No, our anniversary is this Saturday!

Hayır, bizim yıl dönümümüz bu Bu cumartesi!

For this anniversary, I've arranged a trip.

Bu yıl dönümü için bir yolculuk ayarladım.

Click to see more example sentences
anniversary yıl dönümü

Well, I couldn't imagine a more perfect dress for a romantic anniversary.

Romantik bir yıl dönümü kutlaması için daha romantik bir elbise düşünemiyorum.

Oh, for the anniversary party?

Oh, yıl dönümü partisi için mi?

Yeah! Having a good anniversary, babe?

İyi bir yıl dönümü değil mi, bebeğim?

Click to see more example sentences
anniversary doğum günü

Mother, it is my birthday, not our anniversary.

Anne, bugün benim doğum günüm, evlilik yıldönümümüz değil.

Like an anniversary, or a birthday, or a

Yıldönümü gibi ya da doğum günü gibi

It's your anniversary, my birthday

Sizin yıl dönümünüz, benim doğum günüm

Click to see more example sentences