English-Turkish translations for announcement:

duyuru · anons · ilan · haber · açıklama · ilan etme · bildiri · other translations

announcement duyuru

Ladies and gentlemen I have a very important announcement to make.

Bayanlar ve baylar sizlere önemli bir duyuru yapmak istiyorum.

Before we begin, Chris Griffin has an announcement for the cool kids.

Başlamadan çnce, Chris Griffin havalı çocuklar için bir duyuru yapacak.

Jack gonna be there for the announcement?

Jack duyuru için orada olacak mı?

Click to see more example sentences
announcement anons

Attention, all personnel, please keep working during the following announcement.

Dikkat, tüm personel lütfen anons boyunca çalışmaya devam edin.

Very important announcement to make.

Çok önemli bir anons yapmam gerek.

Snot, from now on, you're doing the announcements.

Snot, şu andan itibaren anonsları sen yapıyorsun.

Click to see more example sentences
announcement ilan

Okay, so exactly how dead does this woman have to be before we announce it?

Tamam, bu kadın tam olarak ne kadar ölü olmak zorunda biz ilan etmeden önce?

The Rockefeller Foundation announced its annual grants today.

Rockefeller Vakfı yıllık burslarını bugün ilan etti.

Uh, custom cards, invitations, announcements.

Özel yapım kartlar, davetiyeler, ilanlar.

Click to see more example sentences
announcement haber

Please please, I have an important announcement.

Lütfen, lütfen, önemli bir haberim var.

I have a new announcement.

Yeni bir haberim var.

I also have an announcement:

Ayrıca bir haberim var:

Click to see more example sentences
announcement açıklama

Sally made a surprising announcement.

Sally sürpriz bir açıklama yaptı.

No announcement, no news.

Açıklama yok, haber yok.

Two minutes to the announcement.

İki dakika sonra açıklama yapılacak.

Click to see more example sentences
announcement ilan etme

Okay, so exactly how dead does this woman have to be before we announce it?

Tamam, bu kadın tam olarak ne kadar ölü olmak zorunda biz ilan etmeden önce?

The winner will be announced at our final meeting this afternoon.

Kazanan ilan edilecektir Bizim son toplantı bu öğleden sonra.

The Rockefeller Foundation announced its annual grants today.

Rockefeller Vakfı yıllık burslarını bugün ilan etti.

Click to see more example sentences
announcement bildiri

I have an announcement.

Elimde bir bildiri var.

Announcing Studio Ghibli's New Productions

Studio Ghibli'nin Yeni Yapımlarının Bildirisi