English-Turkish translations for annual:

yıllık · yılda bir., yılda bir · senelik · her yıl · her yıl yapılan · other translations

annual yıllık

And this weekend is his first annual Oscar Wilde and Crazy brunch.

Bu hafta sonu da ilk yıllık "Oscar Wilde ve çılgın brançı"nı düzenliyor.

The annual report is a disaster.

Yıllık rapor tam bir felaket.

Ladies and gentlemen, the annual Lake Channing Summer Regatta is underway!

Bayanlar ve baylar Channing gölü yıllık yaz yat yarışları devam ediyor!

Click to see more example sentences
annual yılda bir., yılda bir

This is invitation to Metropolitan Museum Annual Gala.

Bu Metropolitan Müzesinin Yıllık Galasına bir davetiye.

The annual report is a disaster.

Yıllık rapor tam bir felaket.

How much is an annual membership?

Bir yıllık üyelik ne kadar ki?

Click to see more example sentences
annual senelik

The annual Winterfest speed skating races will begin in five minutes.

Senelik Kış Festivali buz pateni yarışı, beş dakika içinde başlayacak.

The annual Christmas card photo.

Senelik Noel kartı fotoğrafı.

Perennials and-and annuals and tulip bulbs.

Uzun süren ve-ve senelik ve yuvarlak laleler.

Click to see more example sentences
annual her yıl

Every year you have an annual sales meeting in Atlanta.

Her yıl Atlanta'da yıllık bir satış toplantısı yapıyorsun.

Arthur, my late husband, and I always took our annual holidays in Bournemouth.

Arthur, rahmetli kocam ve ben her yıl tatilimizi Bournemouth'da geçirirdik.

It's an annual science conference.

Her yıl gerçekleşen bir bilim konferansı.

Click to see more example sentences
annual her yıl yapılan

Every year you have an annual sales meeting in Atlanta.

Her yıl Atlanta'da yıllık bir satış toplantısı yapıyorsun.

They're holding their annual Maslenitsa celebration, and we've arranged for you to attend.

Yıllık Maslenitsa kutlamaları yapılıyor, ve katılmanız için her şeyi ayarladık.