English-Turkish translations for anonym:

isimsiz · Anonim · other translations

anonym isimsiz

Kelso, just leave the poor girl an anonymous note and tell her she needs a shot of penicillin.

Kelso, sadece zavallı kıza isimsiz bir not bırak.. ve ona tek ihtiyacının bir penisilin olduğunu söyle.

Began a few months ago with an anonymous call.

Birkaç ay önce bir isimsiz telefonla başladı.

No, I'm not no Anonymous Andy.

Hayır, ben İsimsiz Andy değilim.

Click to see more example sentences
anonym Anonim

Next day, an anonymous caller said that I left a body behind.

Ertesi gün, bir anonim arayan Ben geride bir ceset bıraktığını söyledi.

Finally, the anonymous letters began.

Nihayet, anonim mektuplar başladı.

Ed couldn't be anonymous, and it was affecting him.

Ed anonim olamıyordu ve bu onu etkiliyordu.

Click to see more example sentences