English-Turkish translations for anonymity:

Anonim · gizli · isimsizlik · other translations

anonymity Anonim

Next day, an anonymous caller said that I left a body behind.

Ertesi gün, bir anonim arayan Ben geride bir ceset bıraktığını söyledi.

Finally, the anonymous letters began.

Nihayet, anonim mektuplar başladı.

Ed couldn't be anonymous, and it was affecting him.

Ed anonim olamıyordu ve bu onu etkiliyordu.

Click to see more example sentences
anonymity gizli

I got an anonymous report a few years ago about a covert genetics lab in Wyoming.

Bir kaç yıl önce Wyoming'de gizli bir genetik laboratuarı hakkında isimsiz bir rapor almıştım.

On foot and anonymous is the safest way.

Yaya olarak ve gizli şekilde, en güvenli yol bu.

Just call anonymous then.

Gizli numaradan ara o zaman.

Click to see more example sentences
anonymity isimsizlik

Anonymity suits me.

İsimsizlik bana uyuyor.