English-Turkish translations for antarctica:

antarktika, Antarktika. · Antartika · other translations

antarctica antarktika, Antarktika.

An old friend of mine, a colleague of Oslo, runs a geological research station in Antarctica.

Oslo'dan bir eski dostum ve meslektaşım Antarktika'da bir jeolojik bir araştırma projesi yürütüyor.

Antarctica has a huge thick ice crust and underneath there is this liquid lake.

Antarktika'da devasa kalınlıkta buz tabakası ve altında da bu "sıvı" göl var.

What's black and white and lives in Antarctica?

Siyah beyaz olan ve Antarktika'da yaşayan şey nedir?

Click to see more example sentences
antarctica Antartika

CaIling Antarctica traffic control.

Antartika trafik kontrolü arıyorum.

No, penguins live in Antarctica.

Hayır, penguenler Antartika'da yaşar.

Anubis' fleet in orbit or the battle over Antarctica.

Yörüngedeki Anubis filosu ya da Antartika üzerindeki savaş.