English-Turkish translations for anthem:

marş · other translations

anthem marş

Ladies and gentlemen, rise for our national anthem.

Bayanlar ve baylar, ulusal marş için ayağa kalkalım.

Ladies and gentlemen please rise for our national anthem.

Bayanlar baylar lütfen milli marş için ayağa kalkın.

We're musicians, so we wrote a song for you, a new national anthem.

Biz müzisyeniz, bu nedenle size yeni bir şarkı yazdık, yeni bir ulusal marş.

Click to see more example sentences