English-Turkish translations for antibiotic:

antibiyotik., antibiyotik · other translations

antibiotic antibiyotik., antibiyotik

Okay, now I'm gonna need something to sterilize the wound antibiotic, alcohol anything.

Tamam, şimdi yarayı sterilize etmek için bir şeyler lazım antibiyotik, alkol, herhangi bir şey.

Broad spectrum antibiotics aren't working.

Geniş spektrumlu antibiyotikler işe yaramıyor.

He has an infection, he needs antibiotics.

Enfeksiyon kaptı ve antibiyotiğe ihtiyacı var.

Click to see more example sentences