English-Turkish translations for antic:

maskaralık · other translations

antic maskaralık

Because your antics, dog's tail. .and Katrina's Hindi can never straighten up.

Çünkü senin maskaralıkların, köpeğin kuyruğu ve Katrina'nın Hintçesi asla düzelmez.