English-Turkish translations for anticipate:

tahmin · tahmin etmek · beklemek · öngörmek · other translations

anticipate tahmin

Park Chul Young may be anticipating something bad happening here again.

Park Chul Young burada tekrar kötü bir şeyler olacağını tahmin ediyor olabilir.

They're not as dire as anticipated, but we still have some overcharges in litigation.

Tahmin ettiğimiz kadar kötü değil ama ama dava yürütme masraflarımız hala çok fazla.

Yes, I anticipated that.

Evet, bunu tahmin etmiştim.

Click to see more example sentences
anticipate tahmin etmek

Park Chul Young may be anticipating something bad happening here again.

Park Chul Young burada tekrar kötü bir şeyler olacağını tahmin ediyor olabilir.

They're not as dire as anticipated, but we still have some overcharges in litigation.

Tahmin ettiğimiz kadar kötü değil ama ama dava yürütme masraflarımız hala çok fazla.

Yes, I anticipated that.

Evet, bunu tahmin etmiştim.

Click to see more example sentences
anticipate beklemek

We should still anticipate resistance, especially from Littlestone himself.

Yine de direniş beklemeliyiz. Özellikle de Littlestone'dan.

Lizzie's calves are a little shorter than we anticipated.

Lizzie'nin baldırları beklediğimizden biraz daha kısa çıktı.

I'd anticipated a suave young lawyer and two perfect poppets.

Nazik, genç bir avukat ve iki mükemmel çocukla karşılaşmayı bekliyordum.

Click to see more example sentences
anticipate öngörmek

A good manager anticipates problems.

İyi bir müdür sorunları öngörür.