English-Turkish translations for anticipation:

tahmin etme · beklenti · bekleyiş · bekleme · other translations

anticipation tahmin etme

Park Chul Young may be anticipating something bad happening here again.

Park Chul Young burada tekrar kötü bir şeyler olacağını tahmin ediyor olabilir.

They're not as dire as anticipated, but we still have some overcharges in litigation.

Tahmin ettiğimiz kadar kötü değil ama ama dava yürütme masraflarımız hala çok fazla.

Yes, I anticipated that.

Evet, bunu tahmin etmiştim.

Click to see more example sentences
anticipation beklenti

The anticipation starts, and we both get quiet.

Beklentiler başlıyor, ve ikimiz de sessiz oluyoruz.

The anticipation relentless, isn't it?

O sonu gelmeyen beklenti, değil mi?

Neglect sometimes feeds anticipation.

Bazen ihmal beslemeleri beklenti.

Click to see more example sentences
anticipation bekleyiş

The anticipation was killing me.

Bu bekleyiş beni öldürüyor.

anticipation bekleme

Anticipation has been interminable.

Bekleme bitmek tükenmek bilmedi.