English-Turkish translations for antidepressant:

antidepresan · other translations

antidepressant antidepresan

I'm on antidepressants because a doctor friend of mine thinks I'm miserable.

Antidepresan kullanıyorum. Çünkü bir doktor arkadaşım perişan durumda olduğumu düşünüyor.

No drug or alcohol abuse, no antidepressants, No prior arrests.

Alkol ya da uyuşturucu yok, antidepresan yok, sabıka kaydı yok.

This woman's taking antidepressant drugs, and she is in a state.

Bu kadın antidepresan alıyor ve bir ruh hali içinde.

Click to see more example sentences