English-Turkish translations for antiquity:

antika · eserler · çağlar · other translations

antiquity antika

Now, okay, Kelly, your grandmother, has she bought anything strange or old or kind of maybe an antique?

Tamam. Kelly, büyükannen tuhaf, eski yada antika bir şey satın aldı mı? ya da antika bir şey satın aldı mı?

That's when I first saw the antique guns.

Antika silahları ilk kez o zaman gördüm.

Seven million dollars worth of art, jewelry, and antiques.

Yedi milyon dolarlık sanat eseri, mücevherler, antikalar.

Click to see more example sentences
antiquity eserler

Seven million dollars worth of art, jewelry, and antiques.

Yedi milyon dolarlık sanat eseri, mücevherler, antikalar.

Juno Skinner, arts and antiquities dealer specializing in ancient Persia.

Juno Skinner, sanat eserleri ve antika satıcısı Eski İran konusunda uzman.

Deals mostly in eastern European antiquities.

Genellikle Doğu Avrupa eserleri ile ilgileniyor.

Click to see more example sentences
antiquity çağlar

People have been wondering about this since antiquity.

İnsanlar bunu antik çağlardan beri merak ediyorlardı.

This is a figure known since antiquity.

Bu şekil antik çağlardan beri biliniyor.