English-Turkish translations for antler:

boynuz · geyik · other translations

antler boynuz

I mean, how long you think it took him to achieve antlers like this?

Yani, ne kadar böyle boynuzları elde etmek için onu aldı düşünüyorum?

Well, this is certainly homey. Antlers are a nice touch.

Peki, burası kesinlikle ev gibi. geyik boynuzları hoş bir dokunuş.

For grooving wood and bone, antlers especially,

Ahşap, kemik, özellikle de boynuzları yontmak için.

Click to see more example sentences
antler geyik

Well, this is certainly homey. Antlers are a nice touch.

Peki, burası kesinlikle ev gibi. geyik boynuzları hoş bir dokunuş.

You know, deer antlers, horse hooves,

Bilirsin, geyik boynuzları, at toynakları.

For the fireplace, I'm thinking fake antlers.

Şömine için sahte geyik boynuzu düşünüyorum.

Click to see more example sentences