English-Turkish translations for anxiety:

endişeli, endişe · anksiyete · kaygı · korku · tedirginlik · bunaltı · sıkıntı · kuruntu · other translations

anxiety endişeli, endişe

But a little separation anxiety, that's normal, right?

Ama sadece ayrılık endişesi, bu normal, değil mi?

Anxiety, panic and, I'm afraid, even more sweating.

Endişe, panik ve korkarım daha daha fazla ter.

I feel fear, anxiety, isolation and darkness.

Korku ve endişe hissediyorum karanlık yalnızlık

Click to see more example sentences
anxiety anksiyete

This is our anniversary But it's an emergency He's having an anxiety attack

Bu bizim evlilik yıldönümümüz. Ama bu acil. Bir anksiyete nöbeti geçiriyor.

Maybe you should try different anxiety pills.

Belki de farklı anksiyete haplarını denemelisin.

Certainly not for acute anxiety.

Kuşkusuz akut anksiyete için değildir.

Click to see more example sentences
anxiety kaygı

And your family history, and the insomnia and anxiety, it sounds like a mood disorder.

Ve ailenin tıbbi geçmişi ve uykusuzluk ve kaygı, bana ruh hali bozukluğu gibi geldi.

I have social anxiety, so sometimes it's easier than talking.

Bende sosyal kaygı var. O yüzden bazen konuşmaktan daha kolay oluyor.

At worst, she's got an anxiety disorder.

En kötü ihtimalle kaygı bozukluğu vardır.

Click to see more example sentences
anxiety korku

You know, I started experiencing anxiety and claustrophobia and this acute fear of death.

Biliyor musun yaşamaya başladı, kaygı ve klostrofobi ve şiddetli ölüm korkusu.

I've always had two enemies: dizziness and anxiety.

Hep iki düşmanım olmuştu: baş dönmesi ve korku.

Anxiety makes me sick.

Korku beni hasta eder.

Click to see more example sentences
anxiety tedirginlik

What's the difference between peaceful anxiety and serene chaos?

Huzur dolu bir tedirginlik ve sakin kargaşa arasında ne fark var?

But it's a peaceful sort of anxiety.

Ama bu huzur dolu bir tedirginlik.

Anxiety, restlessness, euphoria.

Tedirginlik, yorgunluk, öfori.

anxiety bunaltı

Panic attacks Anxiety.

Panik atak bunaltı.

The buspirone is for anxiety.

Bunaltı için Buspirone veriyorum.

anxiety sıkıntı

What is it that gives you so much anxiety?

Sana o kadar sıkıntı veren şey ne?

Can be a significant anxiety.

Kayda değer bir sıkıntı olabilir.

anxiety kuruntu

Looks more like high anxiety.

Daha çok yüksek kuruntu gibi.