English-Turkish translations for any:

biri, bir · hiç · herhangi · herhangi bir, bir herhangi · daha · her · hiçbir, hiçbiri · her bir · kimse · biraz · birisi · bazı · birkaç · other translations

any biri, bir

Well, any man with such a strong name and strong body Probably has exactly what I need.

Şey, güçlü bir ismi ve güçlü bir vücudu olan bir erkek muhtemelen tam ihtiyacım olan şeye sahiptir.

Hey, Lieutenant, if you need any help, give me a call.

Hey, Teğmen, herhangi bir yardıma ihtiyacın olursa, beni ara.

He doesn't want any money.

O herhangi bir para istemiyor.

Click to see more example sentences
any hiç

Do you have any idea what I have done for this family?

Bu aile için ne yaptığım hakkında hiç bir fikrin var mı?

He doesn't have any money, honey.

Onun hiç parası yok tatlım.

Are there any bad guys around here?

Etrafta hiç kötü adam var mı?

Click to see more example sentences
any herhangi

Do you have any idea how this could have happened?

Eğer herhangi bir fikrin var nasıl Bu ne olabilir?

Not just any baby, but your baby.

Herhangi bir bebek değil, senin bebeğin.

Has there been any change? No.

Herhangi bir değişiklik var mı?

Click to see more example sentences
any herhangi bir, bir herhangi

Do you have any idea how this could have happened?

Eğer herhangi bir fikrin var nasıl Bu ne olabilir?

Not just any baby, but your baby.

Herhangi bir bebek değil, senin bebeğin.

Or any kind of couple.

Ya da herhangi bir çift.

Click to see more example sentences
any daha

Now, I don't want to see you again or any of your kind ever again.

Şimdi bir daha, bir daha ya da bu tür bir görmek istemiyorum.

But If it makes you feel any better then, thanks.

Ama eğer seni daha iyi hissettirecekse, teşekkür ederim.

At least he won't have to fight any more.

En azından bir daha dövüşmek zorunda değil artık.

Click to see more example sentences
any her

I mean, this man could have any woman in the world, but tonight

Demek istediğim bu adam dünyadaki her kadına sahip olabilir ama bu gece

It's any girl, it's every girl.

Herhangi bir kız, her kız.

And I wanted revenge; just like any man would.

Ve her erkek gibi intikam almak istedim.

Click to see more example sentences
any hiçbir, hiçbiri

Do you have any idea how difficult it is to find a good husband in this town?

Bu şehirde iyi bir koca bulmak ne kadar zor hiçbir fikrin var mı?

There was nothing here for me any longer.

Burada benim için artık hiçbir şey kalmamıştı.

Do you have any idea how far away China is?

Çin ne kadar uzak hiçbir fikrin var mı? Evet.

Click to see more example sentences
any her bir

It's not just any guy.

Her hangi bir adam değil.

So he's just like any other rich boy.

Yani o da her zengin çocuk gibi biri

Any wild animal seeing a lovely princess would follow.

Güzel bir prenses gören her vahşi hayvan onu takip eder.

Click to see more example sentences
any kimse

This guy have any other family?

Bu adamın başka kimsesi var mı?

Nobody is giving me any work.

Hiç kimse bana vermiyor.

It gives me pleasure, and it doesn't cause any harm, does it?

Bana keyif veriyor ve kimseye bir zararı yok, değil mi?

Click to see more example sentences
any biraz

Do you have any money?

Paran var mı? Biraz var.

He should be here any minute.

O da birazdan burada olur.

And is there any more of that cake?

Ve o kekten biraz daha var mı?

Click to see more example sentences
any birisi

Okay, look, it's not just any guy.

Bakın, bu adam sıradan birisi değil.

Do you know anything about any of 'em?

Herhangi birisi hakkında bir şey biliyor musun?

I said, is there any man here named Shelby?

Burada Shelby adında birisi var mı, dedim?

Click to see more example sentences
any bazı

But some girls don't have any idea

Ama bazı kızların, herhangi bir fikri yok

There's no recorded evidence of any radiation causing a mutation which changes at some species into a different species.

Herhangi bir kayıtlı kanıtlar var bir mutasyon neden radyasyon ki bazı türler de değişiklikler farklı bir tür haline.

Any birthday, anniversary, holiday maybe some obscure project launch.

Herhangi bir doğum günü yıldönümü, tatil belki bazı meçhul proje lansmanları.

Click to see more example sentences
any birkaç

Kids are like any other group of people, a few winners a whole lot of losers.

Çocuklar da diğer herhangi bir grup insan gibidir birkaç kazanan, bir sürü kaybeden.

I've learned some Luganda phrases, but I didn't know any Lugisu.

Birkaç Lugandaca ifade öğrenmiştim ama hiç Lugisu dili bilmiyordum.

The FBl'll be here any minute.

FBl birkaç dakikaya burada olur.