English-Turkish translations for anyhow:

zaten · yine de · ne olursa olsun · nasıl olsa · her nasılsa · other translations

anyhow zaten

It's really not healthy, and you're not well anyhow.

Bu, gerçekten hiç sağlıklı değil ve sen de iyi değilsin zaten.

Nothing else to do around here anyhow.

Burada yapacak başka bir şey yok zaten.

It's just a lie anyhow.

Bu zaten bir yalan.

Click to see more example sentences
anyhow yine de

She's a beautiful woman anyhow.

Yine de güzel bir kadın.

Well, it was a nice ride, anyhow Yes, a lovely drive

Şey, yine de iyi bir geziydi. Evet, güzel bir sürüştü.

But anyhow, I'm just a postman

Ama yine de, ben bir postacıyım.

Click to see more example sentences
anyhow ne olursa olsun

Anyhow, it's less than a week now and she'll be free.

Neyse, şimdi bir haftadan daha az kaldı, sonra özgür olacak.

Well, it's a nice little town anyhow.

Ne de olsa küçük hoş bir kasaba yani.

Enjoy it, it's your last chance anyhow

Eğlenmene bak, bu senin son şansın ne de olsa

Click to see more example sentences
anyhow nasıl olsa

Anyhow, it doesn't matter.

Nasıl olsa, bir önemi yok.

How's an American girl end up in Romania anyhow?

Nasıl oluyor da Amerikalı bir kız Romanya'ya geliyor?

He won't support me anyhow.

Nasıl olsa bana destek olmaz.

anyhow her nasılsa

Anyhow, we'll have money today, so I'll buy you a drink

Her nasılsa bugün para alacağız sana da bir içki ısmarlarım.

Anyhow, how did he get here?

Her neyse, buraya nasıl geldi?

Anyhow, she says, "How's it going?

Her neyse, "Nasıl gidiyor?" dedi.