English-Turkish translations for anymore:

artık · daha fazla, daha fazla. · bundan sonra · other translations

anymore artık

You know what? This is exactly why I don't ever wanna do anything with you anymore.

Biliyor musun işte tam olarak bu yüzden artık seninle bir şey yapmak istemiyorum.

Yeah, he's not so little anymore.

Artık o kadar küçük değil.

The thing is, this week I actually did stop, like totally just not doing it anymore. So

Şey, bu hafta aslında durdurmak olduğunu gibi tamamen sadece artık yapmıyorum. bu yüzden

Click to see more example sentences
anymore daha fazla, daha fazla.

Look, I don't wanna talk about this anymore.

Bak, bunun hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum.

Please, don't do this anymore.

Lütfen daha fazla yapma bunu.

Guess I can't stay here anymore, right?

Burada daha fazla kalamam, değil mi?

Click to see more example sentences
anymore bundan sonra

He said he didn't know who I was anymore, and then he left and he took everything.

O bilmiyordum dedi Artık kim, ve sonra gitti ve o her şeyi aldı. Bu çok garip.

About a year after Frankie died, my second wife couldn't take it anymore.

Frankie öldükten bir yıl kadar sonra ikinci karım daha fazla bunu kaldıramadı.

Oh, Mrs. Hayward, will you be, uh, needing me anymore this afternoon?

Oh, Bayan Hayward, bu öğleden sonra bana ihtiyacınız olacak mı?

Click to see more example sentences