English-Turkish translations for anything:

şey · bir şey · hiçbir şey · hiç bir şey · her şey · herhangi bir şey · birşey · herşey · hepsi · other translations

anything şey

You don't know anything about this man, and he knows everything there is to know about you.

Bu adam hakkında hiç bir şey bilmiyorsun ve o senin hakkında her şeyi biliyor.

There's no time for anything.

Hiçbir şey için zaman yok.

Please tell me if there's anything you know.

Bildiğin bir şey varsa söyle bana lütfen.

Click to see more example sentences
anything bir şey

You don't know anything about this man, and he knows everything there is to know about you.

Bu adam hakkında hiç bir şey bilmiyorsun ve o senin hakkında her şeyi biliyor.

Is there anything you can do for me?

Benim için yapabileceğiniz bir şey var mı?

I don't know anything about it.

O şey hakkında bir şey bilmiyorum.

Click to see more example sentences
anything hiçbir şey

She don't know anything about me, but I know everything about her.

O benim hakkımda hiçbir şey bilmiyor, ama ben onun hakkında her şeyi biliyorum.

You don't know anything about this, do you?

Bu konuda hiçbir şey bilmiyorsun öyle mi?

I didn't do anything wrong. you didn't do anything.

Ben yanlış bir şey yapmadım ki. Hiçbir şey yapmıyorsun.

Click to see more example sentences
anything hiç bir şey

You don't know anything about this man, and he knows everything there is to know about you.

Bu adam hakkında hiç bir şey bilmiyorsun ve o senin hakkında her şeyi biliyor.

You've never seen anything like that?

Hiç böyle bir şey görmedin, değil mi?

But, sir, you didn't say anything.

Ama, efendim, hiç bir şey söylemedin.

Click to see more example sentences
anything her şey

You don't know anything about this man, and he knows everything there is to know about you.

Bu adam hakkında hiç bir şey bilmiyorsun ve o senin hakkında her şeyi biliyor.

And I can do anything for money.

Ve para için her şeyi yapabilirim.

Maybe you wouldn't understand anything about that.

Belki sen bu konuda her şeyi anlayamazsın.

Click to see more example sentences
anything herhangi bir şey

Now, is there anything that you need to tell me

Şimdi bana söylemek istediğin herhangi bir şey var mı?

She's a good partner, and I, uh, I don't want anything to change that.

İyi bir ortak ve ben bunu değiştirecek herhangi bir şey olsun istemiyorum.

I'm not one of anything.

Herhangi bir şey gibi değilim.

Click to see more example sentences
anything birşey

But you don't know anything about this, right?

Ama sen bunun hakkında birşey bilmiyorsun, değil mi?

But I don't see anything.

Ama ben birşey görmüyorum.

Because, I mean, we never do anything.

Çünkü, yani, biz asla birşey yapmıyoruz.

Click to see more example sentences
anything herşey

Anything for you.

Herşey senin için.

It's a machine. Anything can happen.

Bu bir makine, herşey olabilir

With Kali, anything is possible. But only if her true host pleases her.

Kali ile, herşey mümkün. ama sadece gerçek konakçısı onu memnun ederse..

Click to see more example sentences
anything hepsi

I've never done anything like that before, but people do it all the time, right?

Daha önce böyle bir şeyi hiç yapmamıştım ama insanlar bunu hep yapar, değil mi?

And if you need anything at all, I'm always here, ok?

Ve bir şeye ihtiyacın olursa, ben hep buradayım, tamam mı?

If there was anything in there at all, it's all gone.

Eğer bir şey var olsaydı bile, şimdi hepsi gitti.

Click to see more example sentences