English-Turkish translations for anywhere:

bir yere, bir yer, bir yerde · hiçbir yerde · her yere, her yerde · hiç bir yere · herhangi bir yere · heryerde · other translations

anywhere bir yere, bir yer, bir yerde

I'm sorry, John, but I'm afraid I'm not going anywhere tonight or any night.

Üzgünüm, John, ama korkarım hiçbir yere gitmiyorum. Bu gece veya başka bir gece.

Don't worry, I'm not going anywhere.

Merak etme. Hiç bir yere gitmiyorum.

Okay, kids, don't you go anywhere.

Evet çocuklar. Bir yere gitmek yok.

Click to see more example sentences
anywhere hiçbir yerde

I'm sorry, John, but I'm afraid I'm not going anywhere tonight or any night.

Üzgünüm, John, ama korkarım hiçbir yere gitmiyorum. Bu gece veya başka bir gece.

Baby, I'm not going anywhere, okay?

Bebeğim, hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı?

Here, take this phone, and you don't go anywhere.

Al şu telefonu ve hiçbir yere ayrılma.

Click to see more example sentences
anywhere her yere, her yerde

I would go anywhere for Beth because she's my best friend and I love her so much, and I'm so happy for her.

Beth için her yere giderim. Çünkü o benim en yakın arkadaşım ve onu çok seviyorum. Ve onun adına çok mutluyum.

Women are no problem for me. I find them anywhere.

Kadınlar benim için sorun değil, her yerde bulurum.

The place could be anywhere.

Burası her yerde olabilir.

Click to see more example sentences
anywhere hiç bir yere

No, no, no, you're not going anywhere now.

Hayır, hayır, hayır, sen hiç bir yere gitmiyorsun.

I'm not going anywhere, Mike.

Ben hiç bir yere gitmiyorum, Mike.

Don't worry. He's not going anywhere.

Endişelenme, O hiç bir yere gitmiyor.

Click to see more example sentences
anywhere herhangi bir yere

But before you go anywhere, could you please, pick a card, any card.

Ancak bir yere gitmeden önce bir kart seçer misin lütfen? Herhangi bir kart.

And he is not going anywhere away from me.

Ve o, uzakta benden herhangi bir yere gitmiyor.

He could be anywhere by now.

Şimdi herhangi bir yerde olabilir.

Click to see more example sentences
anywhere heryerde

That thing could be anywhere

O şey, heryerde olabilir

That painting could be anywhere.

Bu resim heryerde olabilir.

He's happy anywhere.

O heryerde mutlu.

Click to see more example sentences