English-Turkish translations for apace:

çabucak · other translations

apace çabucak

Now, fair hippolyta, our nuptial hour draws on apace;

Şimdi, adil Hippolyta, düğün saatlerimiz çabucak geçecektir;

The weeks passed and Molly grew apace too.

Haftalar geçti Ve Molly de çabucak büyüyüverdi.