English-Turkish translations for apace:

çabucak · other translations

apace

And apparently the diligence wasn't proceeding apace.

Görünüşe bakılırsa durum tespiti pek hızlı ilerlemiyormuş.

You have devoured Rousseau apace.

Rousseau'yu bir çırpıda bitirmişsiniz.