English-Turkish translations for apart:

ayrı · ayrılmış · parça parça · başka · ayrı olarak · bir yana · yanında · birbirinden ayrı · bir tarafta, bir tarafa · other translations

apart ayrı

Besides, it's my apartment.

Ayrıca burası benim dairem.

It's hard being apart from them, isn't it?

Onlardan ayrı kalmak çok zor, değil mi?

Lisa and I married about a year apart.

Lisa ve ben evlenip bir yıl ayrı kaldık.

Click to see more example sentences
apart ayrılmış

Well, these weapons blow them apart, right?

Bu silahlar onları parçalara ayırıyor değil mi?

At least set aside a billion for a decent apartment.

Dur! En azından iyi bir daire için bi kenara bir milyon ayır.

But instead, you did everything to split us apart.

Ama bunun yerine, bizi ayırmak için herşeyi yaptın.

Click to see more example sentences
apart parça parça

After you left, everything just fell apart.

Sen gittikten sonra, her şey parçalandı.

This place is falling apart without John.

Bu yer John olmadan parçalara ayrılıyor.

ARCHER: And have Malcolm take this weapon apart.

And Malcolm bu silahı al ve parçalara ayır.

Click to see more example sentences
apart başka

I don't know anything about another apartment.

Başka bir daire hakkında birşey bilmiyorum.

Do you have another work, apart from the paper?

Gazete dışında başka bir işin var mı?

It was another apartment.

O başka bir apartman.

Click to see more example sentences
apart ayrı olarak

He also owns an apartment building not too far from here.

Ayrıca sahibi olduğu apartman da buraya çok uzak değil.

Ah, it's hard being apart from them, isn't it?

Onlardan ayrı olmak çok zor, değil mi?

Now you know, and now we never have to be apart again.

Artık biliyorsun ve şimdi biz asla yine ayrı olmak zorunda değiliz.

Click to see more example sentences
apart bir yana

Apart from the pleasantness of the task, you instantly become the most important one to me.

Görevin vereceği hazzı bir yana atarsak sen bir anda benim için en önemli kişi haline geldin.

I'm just going to a girlfriend's apartment.

Sadece bir kız arkadaşımın yanına gidiyorum.

One month later, Caroline's apartment burned down.

Bir ay sonra Caroline'in dairesi yandı.

Click to see more example sentences
apart yanında

Apart from the pleasantness of the task, you instantly become the most important one to me.

Görevin vereceği hazzı bir yana atarsak sen bir anda benim için en önemli kişi haline geldin.

I'm just going to a girlfriend's apartment.

Sadece bir kız arkadaşımın yanına gidiyorum.

One month later, Caroline's apartment burned down.

Bir ay sonra Caroline'in dairesi yandı.

Click to see more example sentences
apart birbirinden ayrı

But the angle is wrong. And they're too far apart.

Fakat açı yanlış. ve onlar birbirinden çok ayrı.

Body and spirit are still far apart.

Vücut ve ruh hala birbirinden ayrı.

apart bir tarafta, bir tarafa

I am so sorry, but the apartment has just been rented by a very nice man.

Çok üzgünüm, ama daire, çok hoş bir adam tarafından az önce tutuldu.