English-Turkish translations for apartment:

daire · ev · apartman · apartman dairesi · oda · other translations

apartment daire

This other girl has a very big apartment, lots of room.

Diğer kızın çok büyük bir dairesi var, bir sürü oda.

But they wanted a bigger apartment.

Ama onlar daha büyük bir daire istediler.

Yeah, it's an apartment.

Evet, bir apartman dairesi.

Click to see more example sentences
apartment ev

Except for a box full of French books and this apartment, I have nothing.

Bİr kutu dolusu fransızca kitap ve bu ev dışında hiçbir şeyim yok.

It's all my fault. A divorce just for an apartment

Bir ev için sahte bir boşanma, bu benim hatam.

He's not a drifter. He's got his own house somewhere, not an apartment.

O bir serseri değil. bir yerde kendi evi var, apartman değil.

Click to see more example sentences
apartment apartman

A place that was a murder scene before is now a normal apartment.

Daha önce cinayete sahne olan yer şimdi normal bir apartman dairesi.

This is an apartment.

Bu bir apartman dairesi.

I have this great house an apartment.

Süper bir evim var bir apartman dairesi.

Click to see more example sentences
apartment apartman dairesi

A place that was a murder scene before is now a normal apartment.

Daha önce cinayete sahne olan yer şimdi normal bir apartman dairesi.

Maybe he's too big for the apartment.

Belki de apartman dairesi için fazla büyük.

This is an apartment.

Bu bir apartman dairesi.

Click to see more example sentences
apartment oda

This other girl has a very big apartment, lots of room.

Diğer kızın çok büyük bir dairesi var, bir sürü oda.

You have such a small room for such a big apartment.

Bu kadar büyük bir dairede küçücük bir odan var.

Anyways she, like, took responsibility for all of that, and she got a new apartment, and it has a bedroom in it for me.

Her neyse Her şeyin sorumluluğunu aldı ve yeni bir dairesi var ve içinde bana özel bir yatak odası var.

Click to see more example sentences