English-Turkish translations for apathy:

ilgisizlik · duyarsızlık · soğukluk · other translations

apathy ilgisizlik

Apathy, Loss of censorial bearings, Antisocial, even paranoid behaviour.

İlgisizlik, duysal işlevlerin kaybı antisosyal ve hatta paranoyak davranışlar.

It's not like apathy, it's colder.

İlgisizlik gibi ama daha soğuk.

Preurgic cathartic apathy.

Antisosyal katartik ilgisizlik.

apathy duyarsızlık

It flickers and grows dim because of apathy, greed and fear.

Duyarsızlık, gözlülük ve korku yüzünden alevi kırpışır ve soluklaşır.

apathy soğukluk

Side effects include drowsiness, apathy, agitation and blurred vision.

Yan etkileri, uyuşukluk soğukluk, sıkıntı ve bulanık görme.