English-Turkish translations for ape:

maymun · goril · insansı maymun · insansılar · taklit etmek · other translations

ape maymun

Hey! Ape man and short human guy, I ordered Thai food, like, an hour ago.

Hey, maymun adam ve kısa insan herif, bir saat kadar önce Tayland yemeği sipariş etmiştim.

Like a great ape, but bigger faster and a lot more agile.

İri bir maymuna, ama daha büyük daha hızlı ve çok daha çevik.

I chose to trust him because he is ape.

Ona güvenmeyi seçtim. Çünkü o bir maymun.

Click to see more example sentences
ape goril

Listen to me, you big ape.

Beni dinle, seni koca goril.

Your country's full of apes and gorillas malaria missionaries.

Senin ülken maymun, goril, sıtma ve misyonerlerle dolu.

Go get him, you big ape.

Git ve yakala onu seni goril.

Click to see more example sentences
ape insansı maymun

Hey! Ape man and short human guy, I ordered Thai food, like, an hour ago.

Hey, maymun adam ve kısa insan herif, bir saat kadar önce Tayland yemeği sipariş etmiştim.

Do you know the difference between humans and apes?

İnsanlar ve maymunlar arasındaki farkı biliyor musun?

He needs me. Every ape and human in Ape City needs you. Now.

Maymun Şehri'ndeki her maymun ve insanın sana şimdi ihtiyacı var.

Click to see more example sentences
ape insansılar

Hey! Ape man and short human guy, I ordered Thai food, like, an hour ago.

Hey, maymun adam ve kısa insan herif, bir saat kadar önce Tayland yemeği sipariş etmiştim.

Do you know the difference between humans and apes?

İnsanlar ve maymunlar arasındaki farkı biliyor musun?

He needs me. Every ape and human in Ape City needs you. Now.

Maymun Şehri'ndeki her maymun ve insanın sana şimdi ihtiyacı var.

Click to see more example sentences
ape taklit etmek

Well, now you're just aping the president's rhetoric.

Şimdi de sadece başkanın söylemlerini taklit ediyorsun.