English-Turkish translations for aperture:

açıklık · other translations

aperture açıklık

Where's the nearest aperture?

En yakın açıklık nerede?

A transwarp aperture.

Bir transwarp açıklığı.