English-Turkish translations for aphid:

yaprak biti · yaprakbiti · other translations

aphid

These proteins function as an insecticide protecting plants against aphids.

Bu proteinler, bitkileri yaprak bitlerine karşı koruyan bir insektisit gibi çalışıyor.

Those aphids better not come back.

O aphidler tekrar dadanmasa iyi olur.

Two aphid beers.

İki bit birası.

Woolly aphids are flying.

Tütlü yaprak bitleri uçuyor!