English-Turkish translations for apiarist:

Arıcı · other translations

apiarist Arıcı

I've sent a sample to a local apiarist for further analysis.

Yerel bir arıcıya derin analiz yapması için örnek yolladım.