apologies

But she asked me, and I thought it would be a good opportunity to apologize.

Ama bana sordu ve ben de özür dilemek için iyi bir fırsat olduğunu düşündüm.

Listen, I just want to apologize for yesterday, and last night, and it shouldn't have happened.

Dinle, ben dün için özür dilemek istiyorum, ve geçen akşam için bu olmamalıydı.

I don't quite know how to apologize for something like this, but I'm so sorry.

Böyle bir şey için nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum ama çok özür dilerim.

George, before we go anywhere, I just want to apologize for last night.

George, bir yere gitmeden önce, dün gece için özür dilemek istiyorum.

Now, you apologize to him, or I swear, you will never see me again, Thomas.

Şimdi ondan özür dile. Yoksa yemin ederim bir daha beni asla göremezsin, Thomas.

Listen, I apologize for even asking this but is there anything I should know?

Bunu sorduğum için bile özür diliyorum ama bilmem gereken bir şey var mı?

I just wanted to apologize for last night

Sadece dün gece için özür dilemek istedim.

No, I just wanted to apologize for the other night.

Hayır, sadece geçen gece olanlar için özür dilemek istedim.

I wanted to apologize again for the other night.

Geçen gece için tekrar özür dilemek istedim.

I'd apologize for being late, but it wasn't my fault.

Geç kaldığım için özür dilerim, ama benim hatam değildi.