English-Turkish translations for apparatus:

alet, aletler · aygıt · cihaz · teçhizat · other translations

apparatus alet, aletler

Yes, and then I pulled off Grandma's breathing apparatus.

Evet, sonra da büyükannenin nefes alma aletini çıkardım.

What kind of apparatus?

Bu ne çeşit bir alet?

A standard magical apparatus for escapes?

Kaçış için standart bir sihir aleti.

Click to see more example sentences
apparatus aygıt

Self-Contained Underwater Breathing Apparatus by Leslie Burke.

Bağımsız Su altı soluma aygıtı. Yazan: Leslie Burke.

A complex model communication apparatus!

Karmaşık modelli bir iletişim aygıtı! Ne?

I, too, dread this apparatus.

Benim de bu aygıttan ödüm kopuyor.

apparatus cihaz

Scientific apparatus would be more accurate.

Bilimsel cihaz desek daha doğru olur.

This apparatus can be very useful.

Bu cihazlar çok yararlı olabilir.

apparatus teçhizat

I design iIlusions and construct the apparatus necessary for performing them.

Sihir numaraları tasarlar ve yapmak için gerekli teçhizatları yaparım.