English-Turkish translations for appear:

görünmek · görünüş · gibi görünmek · varmak · ortaya çıkmak · gelmek · belirmek · bulunmak · var olmak · gibi gelmek · other translations

appear görünmek

But it appears that the great Miss Page is not with us tonight.

Ama görünüşe göre harika Bayan Page bu gece aramızda değil.

And the good angel appeared on a pretty white horse.

Ve iyi bir melek güzel beyaz bir atla göründü.

Whatever it is, it appears to be human.

Her ne ise bir insan gibi görünüyor.

Click to see more example sentences
appear görünüş

But it appears that the great Miss Page is not with us tonight.

Ama görünüşe göre harika Bayan Page bu gece aramızda değil.

She's alive and appears to be a pretty good shot.

Hayatta ve görünüşe göre çok da güzel ateş ediyor.

Howard is here. It appears that brought the money.

Howard geldi ve görünüşe göre para da yanında.

Click to see more example sentences
appear gibi görünmek

But my question is this: that Dalton Academy, is it a gay school or is it just a school that appears gay?

Ama bir sorum var. Dalton Akademisi eşcinseller okulu mu yoksa sadece eşcinsel gibi görünen bir okul mu?

There appears to be a pair of boot prints here.

Burada bir çift bot izi var gibi görünüyor.

We had a reluctant victim, an appearance of a crime, and a convenient suspect.

Gönülsüz bir kurban, suç gibi görünen bir olay ve uygun bir şüpheli vardı.

Click to see more example sentences
appear varmak

But my question is this: that Dalton Academy, is it a gay school or is it just a school that appears gay?

Ama bir sorum var. Dalton Akademisi eşcinseller okulu mu yoksa sadece eşcinsel gibi görünen bir okul mu?

I'm sorry, Mr. Marsh, but there appears to be permanent damage.

Üzgünüm, Bay Marsh ama kalıcı bir hasar var gibi görünüyor.

I had a dream last night and Dad appeared.

Geçen gece bir rüya gördüm, rüyamda babam vardı.

Click to see more example sentences
appear ortaya çıkmak

Two million years after its first appearance, the island is approaching middle age.

İki milyon yıl sonra ilk ortaya çıkışından sonra, ada orta yaşına yaklaşıyor.

That is why the bounty killers appeared.

İşte bu yüzden ödül avcıları ortaya çıkmıştır.

I knew that sooner or later appear.

Er ya da geç ortaya çıkacağını biliyordum.

Click to see more example sentences
appear gelmek

The first picture appeared yesterday, and this three hours ago.

İlk fotoğraf dün gelmiş, bu da üç saat önce geldi.

Now, a building from the other side appeared here.

Şimdi ise, diğer taraftan gelen bir bina burada ortaya çıktı.

Howard is here. It appears that brought the money.

Howard geldi ve görünüşe göre para da yanında.

Click to see more example sentences
appear belirmek

If that man appears, and say, "The hungry rabbit jumps.

Eğer bu adam belirir ve "Aç tavşan atlar" derse

If that man appears, and say, "The hungry rabbit jumps.

Eğer bu adam belirir ve "Aç tavşan sıçrar" derse

A shadow would appear there.

Orada bir gölge belirir.

Click to see more example sentences
appear bulunmak

Thank you very much for appearing here today, Mr. Marwat.

Bugün burada bulunduğunuz için çok teşekkür ederim Bay Marwat.

It would appear the Turk has found a new champion.

Görünüşe göre Türk kendine yeni bir şampiyon bulmuş.

It appears we've found someone.

Görünen o ki birini bulduk.

Click to see more example sentences
appear var olmak

Colonel, we have what appears to be a single drone at our position.

Albay, biz ne var görünüyor Tek bir drone olmak Bizim konumda.

The molecule appears to have quite an unstable structure.

Molekülün oldukça dengesiz bir yapısı var gibi görünüyor.

appear gibi gelmek

It appears they're coming to us.

Onlar bize geliyorlar gibi gözüküyor.

His Ren-ying appears to be overdeveloped

Onun Ren-Ying'i aşırı gelişmiş gibi görünüyor.