English-Turkish translations for appease:

yatıştırmak · other translations

appease yatıştırmak

Sometimes I don't know who's harder to appease, Ronnie.

Bazen kimi yatıştırmak daha zor, bilmiyorum Ronnie.

Then you got me the watch, to appease me.

Sonra beni izlemek var Beni yatıştırmak için.