English-Turkish translations for appellate:

temyiz · other translations

appellate temyiz

I guess an appellate court granted him a new trial.

Temyiz mahkemesi ona yeni bir duruşma sağladı sanırım.

He's an appellate judge.

O bir temyiz yargıcı.

Your appellate lawyer?

Temyiz avukatın mı?