English-Turkish translations for appendage:

uzantı · eklenti · other translations

appendage uzantı

Remove your jacket and shirt, please, Ryan, or a hostage loses an appendage.

Ceketini ve gömleğini çıkart lütfen, Ryan. Yoksa bir rehine bir uzantısını kaybeder.

As an individual, not some appendage of Charlie Eppes.

Bir birey olarak, Charlie Epps'in uzantısı olarak değil.

A caudal appendage?

Kaudal uzantı mı?

appendage eklenti

Sheriff Cobb treated me like a partner, not an appendage.

Şerif Cobb bana ortağı gibi davranırdı, eklenti gibi değil.

Well, I need another appendage for that.

Bunun için başka bir eklentiye ihtiyacım var.

You're not an appendage, Jo.

Sen bir eklenti değilsin, Jo.