English-Turkish translations for appendectomy:

apandisit · apendektomi · other translations

appendectomy apandisit

Appendectomy, C-section, hernia, spleen, accidental surgery, second surgery to fix that one. Look.

Apandisit ameliyatı, sezaryen fıtık, dalak, kazara ameliyat bunu düzelmek için ikinci ameliyat.

So listen, I've scheduled an appendectomy for you later.

Dinle bak. Senin için bir apandisit ameliyatı ayarladım.

This is an appendectomy.

Bu bir apandisit ameliyatı.

Click to see more example sentences
appendectomy apendektomi

It's just your average run-of-the-mill appendectomy.

Sadece sıradan, normal bir apendektomi bu.

Breast biopsy, appendectomy.

Göğüs biyopsisi, apendektomi.

No, I've got an appendectomy.

Hayır, apendektomi ameliyatım var.